Towarzystwo Przyjaciół Pilzna
i Ziemi Pilźnieńskiej


Rynek 6, 39-220 Pilzno, Tel. 14 680 77 63, NIP 872-221-78-71, Regon 69179714
Nr KRS 0000215866, Konto: BS Pilzno nr. 96 9477 00014 0000 0840 2000 0010
www.tppizp.org.pl

 

Biuletyn Informacyjny 2010

 

Zarząd TPPiZP wzorem lat ubiegłych przesyła informację o działalności i realizacji zadań w 2010. Zadania te ujęte były w planie pracy opartym o Statut a niektóre kreśliła bieżąca sytuacja życia codziennego naszego środowiska i wynikające stąd potrzeby.

I. W działalności integracyjnej kontynuujemy wypracowane formy:
- spotkania przy różnych okazjach
- nawiązaliśmy współpracę z Terenowym Kołem emerytów Pilzna i sąsiednich miast Brzostka i Dębicy organizując wspólne spotkania np. Dzień Seniora
- udział w warsztatach historyczno – krajoznawczych wspólnie z innymi organizacjami

II. Pamięć – historia – patriotyzm
Obowiązkiem życia jest przypomnienie i pamięć o zmarłych. Liczne nieprzewidziane wydarzenia i rocznice przypadające w 2010 roku znalazły odzwierciedlenie w naszej działalności.
- zorganizowano nabożeństwo w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiej 10.04.2010
- pożegnaliśmy zmarłego burmistrza mgr inż. Józefa Chmurę – członka TPPiZP
- w ramach obchodów 70 rocznicy Mordu Katyńskiego po nabożeństwie i oglądnięciu części artystycznej pt. „Nie dajcie pogrzebać prawdy” dokonaliśmy posadzenia „Dębów Pamięci” 8-miu osobom z Pilzna i okolic, które zostały zamordowane przez NKWD
- organizując pokaz zbioru szabli polskich poznaliśmy ich historię, którą przygotował i przedstawił płk Stanisław Modelski – członek Towarzystwa
- na „Dzień Flagi Państwowej” 2-go maja przekazaliśmy 50 szt. Flag dla mieszkańców
- udział w uroczystych obchodach rocznicy Konstytucji 3 Maja
- zorganizowaliśmy wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i wojskowych w 90-tą rocznicę „Cudu nad Wisłą”, 66-tą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 66-tą rocznicę walk partyzanckich w Gołęczynie, Gębiczynie i Jaworzu
- podobnie śpiew pieśni wojskowych rozbrzmiewał w 96-tą rocznicę wymarszu Polowej Drużyny Sokoła z Pilzna do legionów – 12 września
- przypadająca w 2010 roku 700 rocznica urodzin Króla Kazimierza Wielkiego była okazją do przypomnienia czasów historycznych tego króla i jego zasług dla Pilzna przez nadanie osadzie praw miejskich 656 lat temu. Tematyczną wystawę „Pilzno w obiektywie” przygotował Włodzimierz Bochaczyk i Dom Kultury
- udział w obchodach uroczystości Święta Niepodległości
- w poszukiwaniu świadków wydarzeń historycznych nawiązaliśmy kontakt z córką zamordowanego w Charkowie rodaka z Łęk Górnych Tomasza Sławińskiego, która swoje przeżycia z pobytu na Ukrainie i Syberii przekazała słownie i w wydawnictwie książkowym

III. Współpraca z placówkami oświatowymi i Związkiem Harcerstwa Polskiego dotyczy działań w zakresie wychowania, wypoczynku, rozwoju sportu oraz Ziemi Pilźnieńskiej.

IV. Działalność socjalna
- zakupiono artykuły żywnościowe i chemiczne, które przekazano dla powodzian
- zakupiono artykuły żywnościowe, które przekazano w paczkach świątecznych osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i rodzinom wielodzietnym (ogółem 64)
- dla dzieci z rodzin patologicznych dofinansowaliśmy wyjazd na basen, bilety do kina i wycieczki

V. Działalność organizacyjna
- w wyniku współpracy z Zespołem Szkół w Dobrkowie utworzony został klub młodzieżowy TPPiZP liczący 35 osób
- Towarzystwo liczy obecnie 130 osób
- realizacja wielu zadań jest możliwa dzięki opłacaniu składek członkowskich, przekazaniu 1% od podatku przez członków i ludzi wspierających naszą działalność. W 2010 roku otrzymaliśmy tą drogą kwotę 5500 zł. Za to dziękujemy i prosimy o kolejne wpłaty uwzględniając w wypełnionym PIT-37 poz. 124 wpisując nr KRS0000215866, w poz. 125 – kwotę 1% podatku a w poz. 127 postawić znak X.

Przedstawiając realizację zadań liczymy na zgłaszanie własnych uwag i propozycji na zebraniu sprawozdawczym, które pomogą nam w planowaniu pracy na 2011 rok.

 

ŁĄCZYMY SERDECZNE POZDROWIENIA