Dziś jest roku,
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

MSZA ŚWIĘTA W 77 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ

ZOSTANIE ODPRAWIONA W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W PILŹNIE
2 KWIETNIA / NIEDZIELA/ O GODZ. 11.00
PO MSZY ZŁOŻENIE WIĄZANEK POD KRZYŻEM KATYŃSKIM

ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY:
-BURMISTRZ PILZNA
-TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PILZNA I ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ
-KOMENDA HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ
-DOM KULTURY W PILŹNIE

Sprawozdanie finansowe za 2016r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2016.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2016r.

Walne Zebranie Członków TPPiZP

W dniu 4 marca 2017 roku w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków TPPiZP. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pani Burmistrz wraz z radnymi Miasta Pilzna .

Podczas spotkania wręczono legitymacje nowym członkom, odczytano sprawozdania z działalności Towarzystwa za 2016 rok.
Po odczytaniu sprawozdań omawiano szereg spraw dotyczących zarówno problemów nurtujących mieszkańców jak również wnoszono uwagi i propozycje, które pomogą Towarzystwu planowanie prac na 2017 rok.

Rocznica śmierci por. Stanisława Króla – Kaszubskiego

W dniu 7 lutego w 102 rocznicę śmierci por. Stanisława Króla – Kaszubskiego przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej zapalili znicz na jego grobie znajdującym się na pilźnieńskim cmentarzu.
WOŚP 2017

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej tradycyjnie- jak co roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Przekazano kwotę 250 zł uzyskaną ze sprzedanych publikacji.
Opłatek TPPiZP 2017

Tradycyjnie na początku roku członkowie Towarzystwa zebrali się na spotkaniu opłatkowym . Mimo mroźnej pogody na spotkanie przybyło liczne grono członków Towarzystwa jak i Stowarzyszenia Pilźnieńskich Emerytów . Nie zabrakło rzecz jasna prezesów Towarzystwa, Jacka Podlaska i Zofii Mossoń, dyrektora Domu Kultury Andrzeja Kozika ,Burmistrz Pilzna Ewy Gołębiowskiej oraz ks. Jacka Soprycha, który poświęcił dary i pobłogosławił obecnych na sali.

„Opłatek” uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół w Słotowej ze spektaklem „Opowieść Wigilijna „ Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze na rozmowach i śpiewaniu kolęd z akompaniamentem Andrzeja Kozika

Zmarł Marian ModelskiZ wielkim smutkiem pożegnaliśmy w ostatnią niedzielę 8 stycznia na pilźnieńskim cmentarzu Śp. Mariana Modelskiego. Urodzony w 1929 roku w Pilźnie, tu też uczęszczał do szkoły powszechnej i gimnazjum , częściowo na tajnych kompletach w okresie okupacji . Absolwent pierwszego rocznika pilźnieńskiego Liceum . Ukończył studia na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim .Wykładowca Filozofii na Politechnice Rzeszowskiej .

Wielki miłośnik i znawca pszczelarstwa uznany i niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie. Znany w naszej społeczności jako autor wielu artykułów o historii i tradycji Ziemi Pilźnieńskiej . Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej , inicjator wielu działań społeczno-kulturalnych , wychowawca młodzieży.

Cześć jego pamięci.

Podsumowanie projektu TPPiZP

We wtorek 29 listopada Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej na spotkaniu w Domu Kultury podsumowało projekt „Bohaterowie swoich czasów” W spotkaniu uczestniczyli sami „Bohaterowie", jak również partnerzy projektu i wolontariusze . W czasie spotkania wyświetlono film składający się z fragmentów nagrań , a zaproszeni goście otrzymali płyty ze swoimi wspomnieniami.

Projekt "Bohaterowie swoich czasów" realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej ,Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w powiecie dębickim Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu i lokalnych partnerów: gminę Dębica , Pilzno, Żyraków i firmę TIKKURILA POLSKA S.A.

INFORMACJA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PILZNA I ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ INFORMUJE , ŻE PODCZAS KWESTY NA RZECZ ODNOWY NISZCZEJĄCYCH NAGROBKÓW ZASŁUŻONYCH PILŹNIAN DZIĘKI UPRZEJMOŚCI DARCZYŃCÓW

ZEBRANO KWOTĘ 4506,47

ORGANIZATORZY SERDECZNIE DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM , KTÓRZY WSPARLI DZIAŁANIA NA RZECZ ODNOWY NAGROBKÓW .

NA RATUNEK NISZCZEJĄCYCH NAGROBKÓW ZASŁUŻONYCH PILŹNIAN


Już po raz trzeci członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej staną z puszkami przed bramami pilźnieńskiej nekropoli , aby zbierać fundusze na odnowę niszczejących nagrobków zasłużonych pilźnian.

Z zebranych w ubiegłym roku podczas kwesty funduszy w wysokości 3888,52 w znacznej mierze pokryto koszty odnowy 4 nagrobków .

Odnowione nagrobki znajdują się przy głównej alei i zostały oznaczone tabliczkami informacyjnymi.

Liczymy na szczodrość odwiedzających groby najbliższych na pilźnieńskim cmentarzu ponieważ takie wsparcie pozwala nam ratować niszczejące nagrobki.

WALCZYMY O ŻYCIE RODZEŃSTWATowarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej jak co roku aktywnie włącza się do akcji charytatywnych organizowanych na terenie naszej gminy . W tym roku jako partnerzy walczymy o życie rodzeństwa. Na subkonto Towarzystwa z dopiskiem „Mikołajkowy dar serca” można wpłacać środki pieniężne dla potrzebujących Zuzanny , Justyny i Mateusza.

Dane do wpłaty:

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi
ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno

Nr. konta 83 9477 0001 0000 0840 2000 0050

z dopiskiem: "Mikołajkowy Dar Serca"

Porady prawne.

Zgodnie z ustaleniami podczas czwartkowego dyżuru udzielane są dla osób zainteresowanych porady prawne.

Spotkanie.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej w dniu 20 października zorganizował spotkanie dla osób interesujących się pielgrzymką drogą św. Jakuba . W spotkaniu uczestniczyli goście , którzy przeszli szlak tzw. drogą północną –biegnącą w większej części nad zatoką Baskijską –byli to ks. Robert Piechnik oraz Janusz Foszcz, którzy prezentując slajdy opowiadali o swojej podróży . W bieżącym roku do Santiago de Compostela odbyli pielgrzymkę Państwo Renata i Andrzej Fołtowie , tzw. drogą francuską , którzy również zaprezentowali zdjęcia ze swojej podróży. Członkowie Towarzystwa obejrzeli prezentację ( zdjęcia , film) przygotowaną w związku z tegoroczną pielgrzymką odbytą drogą św. Jakuba na odcinku Pilzno –Słotowa.

„BOHATEROWIE SWOICH CZASÓW”Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i ziemi Pilźnieńskiej przystępuje do realizacji projektu pod nazwą „BOHATEROWIE SWOICH CZASÓW” Głównym celem projektu jest zebranie i udokumentowanie w formie elektronicznej wspomnień mieszkańców naszej gminy . W trakcie dotychczasowej działalności spotkaliśmy wiele osób ,które w interesujący sposób opowiadały o swoim życiu , niestety wiele z nich odeszło .

Dziś coraz bardziej trzeba się spieszyć. Umierają ostatni świadkowie a wraz nimi wiedza, której inaczej nie da się ocalić. O wielu wydarzeniach nie mielibyśmy pojęcia, gdyby nie ustna relacja świadków. Historia mówiona w niektórych przypadkach bywa jedyną "wiedzą". Przystępując do realizacji projektu Towarzystwo zakłada ,że po jego realizacji i osiągnięciu jego celu ,wytworzone dobro wspólne w postaci utrwalonych wspomnień i stworzenia archiwum –historii mówionej pozwoli na zmianę sposobu postrzegania najbliższego otoczenia .

Uzmysłowi ,ze osoby starsze z którymi mijamy się na ulicy noszą w sobie bagaże wspomnień niejednokrotnie mogące służyć za gotowe scenariusze filmowe. Wiele z tych osób po raz pierwszy będzie mogło pochwalić się swoimi przeżyciami poza najbliższą rodziną . Poczują się potrzebni i docenieni. Dla wielu mieszkańców zapoznanie się z zebranymi wspomnieniami przyczyni się do wzrostu lokalnej wiedzy historycznej ,tradycji i wydarzeniach . Będzie to okazją do kształtowania postaw patriotycznych, możliwość poznania korzeni własnych rodzin.

Zapraszamy do współpracy osoby chcące się podzielić swoimi wspomnieniami , jak również wolontariuszy , którzy zechcą wesprzeć realizowany przez nas projekt. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

Ruch Ludowy i Jego Działacze w Powiecie Pilźnieńskim


Ukazała się kolejna publikacja Towarzystwa. Tym razem dotyczy ona ruchu ludowego na terenie byłego powiatu pilźnieńskiego w okresie przedwojennym jak również po wojnie aż do czasów współczesnych.

Powstała i ona na podstawie relacji i zebranych przez dr.Jana Hebdę wśród byłych i obecnych działaczy ludowych z terenu naszej gminy.


Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena:

Warsztaty wyjazdowe do Łańcuta, Markowej i Leżajska.

Dzięki wsparciu Domu Kultury w Pilźnie TPPiZP zorganizowało warsztaty wyjazdowe do Łańcuta, Markowej i Leżajska. Członkowie Towarzystwa i Koła Emerytów zwiedzali Zamek w Łańcucie wraz z parkiem, oranżerią i wozownią . W Markowej zwiedzano nowo otwarte Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej na terenie województwa podkarpackiego. W Leżajsku celem wycieczki był grób rabina Elimelecha i Bazylika NMP wraz z słynnymi organami.

Festyn Parafialny

W dniu 24lipca w ramach "Festynu Parafialnego" związanego z 760 powstania parafii w Pilźnie połączonego z spotkaniem młodzieży Dekanatu Pilźnieńskiego przybyłej na Światowe Dni Młodzieży Towarzystwo prezentowało na swoim stoisku publikację na temat ziemi pilźnieńskiej.

Pielgrzymka Drogą św. Jakuba

W dniu 23 lipca w przeddzień imienin św. Jakuba Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej zorganizowało pielgrzymkę "Drogą św. Jakuba" na trasie Pilzno- Słotowa . Pielgrzymkę rozpoczęto w kościele O.O Karmelitów, a zakończono w kaplicy M.B.od Czystych Wód. Przebyta trasa to część najstarszej trasy pielgrzymkowej VIA REGIA od Kijowa do Santiago de Compostela.

Wycieczka TPPiZP

Dzień 2-lipca członkowie Towarzystwa spędzili czas na wycieczce odwiedzając : Zalipie – malowaną wieś , Ośrodek Spotkań Kultur - odnowiona Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej , Sanktuarium Bł. Karoliny Kózki oraz Dwór w Dołędze.


Dni Pilzna 2016

Podczas tegorocznych obchodów „Dni Pilzna „ (18-19 czerwiec) nie zabrakło naszego stoiska z publikacjami wydanymi przez Towarzystwo.

Działająca przy Towarzystwie Kapituła „Złotej Księgi Pilźnian", uhonorowała wpisem do „Złotej Księgi Pilźnian” i dyplomem Panów Dzik Andrzej i Gągała Jan członków Kapeli Ludowej „Pilźnianie” w związku z obchodzoną w tym roku 40 –tą rocznicą powstania kapeli.

Promesa na realizację projektu.

10 czerwca Prezes TPPiZP Jacek Podlasek odebrał promesę na realizację projektu "Bohaterowie swoich czasów". Planowany termin realizacji to ostatni kwartał tego roku. Nadmienić trzeba, że z 12 dotacji 5 przypadło na stowarzyszenia i grupy nieformalne z gminy Pilzno.

Porady prawne.

Zgodnie z ustaleniami podczas czwartkowego dyżuru udzielane są dla osób zainteresowanych porady prawne.

Powiatowy Dzień Matki 2016

W dniu 9 czerwca na zaproszenie organizatorów delegacja TPPiZP uczestniczyła w obchodach powiatowych Dnia Matki. Święto to połączono z wręczeniem Orderu Serca - Matkom Wsi.Majówka w Lipinach

31 maja 2016 z inicjatywy Dyrektora Domu Kultury w Pilźnie członkowie TPPiZP oraz Koła Emerytów udali się do Klasztoru O.O. Karmelitów w Lipinach (Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej) śpiewać Pieśni Maryjne. Uczestnicy pielgrzymki zostali gorąco przyjęci przez o. Romana Tupaj – przeora domu i proboszcza parafii.

Rocznik Pilźnieński 2016

W najnowszym roczniku:

1. 1050 lat chrześcijaństwa - 760 lat parafii w Pilźnie - ks. Józef Jabłoński
2.W 500-tną rocznicę urodzin Szymona Marycjusza z Pilzna - Marian Modelski
3. Edukacja kulturalna w 2015r. i nie tylko - Zofia Mossoń
4.Muzeum Regionalne w Pilźnie w perspektywie współczesnych wyzwań - Marzena Baum- Gruszowska
5.Pilźnieńscy szachiści w latach 2004-2016 - Aleksander Kłusek
6.Wybrane wiersze - Barbara Strączek
7. Z działalności TPPi ZP w minionej kadencji - Jacek Podlasek
8. Raport z wykonania budżetu za 2015 r. - Urząd Miasta

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 25 zł

Szkoła - Jubilatka


ZARYS HISTORII SZKOŁY W PILŹNIE
W LATACH 1906 - 2006


Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 15 zł

DZIEJE ŻYDÓW W PILŹNIE - Katarzyna Wojtaczka


Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 15 zł

Obchody Święta 3-go Maja

Tradycyjne uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3-go Maja rozpoczęły się od Mszy św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym. Po Mszy św. poczty sztandarowe oraz delegacje wraz z mieszkańcami udali się pod pomnik żołnierzy Armii Krajowej przed Urzędem Miejskim, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Uroczyste obchody 3-go Maja w Pilźnie zakończył krótki koncert Orkiestry Dętej.


foto - Krzysztof Kosowski

Majówka 2016

2 maja 2016 przy kapliczce Matki Bożej Niepokalanie Poczętej miało miejsce wspólne śpiewanie Pieśni Maryjnych. Po wspólnym śpiewaniu w Domu Kultury odbyło się spotkanie i poczęstunek. Majówkę zorganizowali: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, Związek Emerytów w Pilźnie i Dom Kultury w Pilźnie.

MSZA ŚW. W 76 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ - Galeria


foto - Krzysztof Kosowski

MSZA ŚWIĘTA W 76 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ

ZOSTANIE ODPRAWIONA W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W PILŹNIE
17 KWIETNIA / NIEDZIELA/ O GODZ. 11.15
PO MSZY ZŁOŻENIE WIĄZANEK POD KRZYŻEM KATYŃSKIM

ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY:
-BURMISTRZ PILZNA
-ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMI KRAJOWEJ KOŁO W PILŹNIE
-TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PILZNA I ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ
-KOMENDA HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ZIEMI PILŹNIEŃSKIEJ
-DOM KULTURY W PILŹNIE

Porady prawne.

Zgodnie z ustaleniami podczas czwartkowego dyżuru udzielane są dla osób zainteresowanych porady prawne.

Sprawozdanie finansowe za 2015r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2015r.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2015r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 2016

5 marca 2016 roku w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków TPPiZP. Podczas spotkania wręczono legitymacje nowym członkom, odczytano sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2015 rok, sprawozdanie finansowe za 2015 rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu sprawozdań członkowie TPPiZP dokonali wyboru nowego zarządu, zgłaszali własne uwagi i propozycje, które pomogą Towarzystwu planowanie prac na 2016 rok.


Zarząd TPPiZP
Jacek Podlasek - prezes
Zofia Mossoń – wiceprezes
Halina Gorczyca – wiceprezes
Elżbieta Pyrchla – sekretarz
Aleksandra Lubowiecka – skarbnik
Janina Czerny – członek
Leokadia Krzak - członek
Janina Smoła – członek
Jerzy Kula - członek

Komisja Rewizyjna
Anna Czernysz - przewodnicząca
Janina Uriasz – członek
Adam Dudziński – członek


foto - Krzysztof Kosowski

Rocznica śmierci Króla-Kaszubskiego

7 lutego 2016 roku po raz drugi doszło do spotkania grup lokalnych z Pilzna, w tym przedstawiciele samorządu, harcerze oraz członkowie TPPiZP, ze Związkiem Strzeleckim “Strzelec” oddział w Tarnowie i w Dębicy, którzy wspólnie uczcili pamięć Stanisława Kaszubskiego ps. Król na Starym Cmentarzu w Pilźnie. Oba oddziały dokonały symbolicznego przemarszu: pierwszy oddział ruszył z Tarnowa, zaś drugi podążył trasą z Łowczówka, a więc tą, którą podążał sam Kaszubski przed jego skazaniem i egzekucją w naszym mieście.

źródło: Gmina Pilzno Photography

Galeria zdjęć

Opłatek 2016

6 stycznia 2016 roku w dniu Święta Trzech Króli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Koła Emerytów i Rencistów w Pilźnie wspólnie kolędowali, wcześniej łamiąc się opłatkiem w Domu Kultury w Pilźnie. Nie zabrakło rzecz jasna prezesów Towarzystwa, Jacka Podlaska i Zofii Mossoń, Burmistrz Pilzna Ewy Gołębiowskiej oraz ks. Jacka Soprycha, który poświęcił dary i pobłogosławił obecnych na sali.

Poprzedni rok obfitował w wiele wydarzeń, uroczystości i imprez, w które swój wkład włożyło TPPiZP. Kronika, którą na tej podstawie utworzono, została zakończono i teraz wszyscy czekają na to, aby aktywność tej organizacji obecny rok pozytywnie wpłynęło na życie społeczności lokalnej.

źródło: Gmina Pilzno Photography

Galeria zdjęć

Rocznik Pilźnieński 2015

W najnowszym roczniku:

1. Jak minął rok jubileuszowy ? – Zofia Mossoń
2.100 rocznica śmierci por. Stanisława „Króla”- Kaszubskiego – Zofia Mossoń, Jacek Podlasek
3. 70 lat pilźnieńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. S. Petrycego – Marek Wojtuła
4.Szkic historyczno – urbanistyczny rynku pilźnieńskiego na tle kształtowania się osady, wsi i miasta Pilzno – Stanisław Gołąb
5.Zabójstwo rodziny Rębisiów i Zofii Miela z Połomii oraz osób narodowości żydowskiej oczami świadków -Michał Maziarka
6.Odszedł od nas śp. ks. prałat Julian Galas – Zofia Mossoń
7. Pamięci Jana Wojnarskiego – Marian Modelski
8. Wybrane wiersze z tomiku - Barbara Strączek
9. Z działalności TPPiZP- Jacek Podlasek
10. Raport z wykonania budżetu za 2014 rok- Urząd Miasta

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 20 zł

Obchody 75-tej rocznicy Mordu Katyńskiego

Tradycyjnie obchody rocznicy Mordu Katyńskiego , które w tym roku zorganizowano w dniu 19 kwietnia rozpoczęto od mszy św. odprawionej w kościele OO Karmelitów w Pilźnie , w intencji Ofiar Mordu Katyńskiego i Katastrofy Smoleńskiej . Po mszy św. jej uczestnicy udali się na cmentarz gdzie pod Krzyżem Katyńskim złożyli wiązanki kwiatów przedstawiciele Urzędu Miasta , samorządu , ŚZŻAK, stowarzyszeń , szkół, partii. Pod „Dębami Pamięci” zapalono znicze przy każdym z dębów . Zarówno pod krzyżem katyńskim w miejscach składania wiązanek jak i w alei dębów pamięci wartę pełnili harcerze Hufca Pilzno..

Galeria zdjęć obchodów 75-tej rocznicy Mordu Katyńskiego

Sprawozdanie finansowe za 2014r.

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej za 2014r.

Zobacz sprawozdanie finansowe za 2014r.

Walne Zebranie Członków TPPiZP

W ostatnią sobotę lutego odbyło się Walne Zebranie Członków TPPiZP . Po wprowadzeniu sztandaru wręczono nowym członkom legitymacje . Serdecznie powitano młodzież Pilźnieńskiego Gimnazjum zrzeszoną w młodzieżowym kole TPPiZP pod opieką Aleksandry Lubowieckiej . Po odczytaniu sprawozdań (Zarządu, Skarbnika i Komisji Rewizyjnej ), przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami i planowania prac na rok bieżący . Uczestnicząca w zebraniu Pani Burmistrz Ewa Gołębiowska przedstawiła zakres działań Urzędu Miasta w zakresie inwestycji na terenie samego Pilzna oraz całej gminy.

Galeria

Biuletyn Informacyjny 2014

Biuletyn Informacyjny zawiera informację o działalności i realizacji zadań przyjętych przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej na 2014 r.

Zobacz Biuletyn Informacyjny 2014

100 rocznica śmierci Stanisława Króla - Kaszubskiego

W sobotę 7 lutego przypadała rocznica śmierci ppor. Stanisława Kaszubskiego ps. „Król” .Była to 100 rocznica jego bohaterskiej śmierci ,którego grób znajduje się na cmentarzu parafialnym w Pilźnie.

Stanisław Kaszubski był synem powstańca z 1863 roku. W 1890 roku rozpoczął naukę w V Gimnazjum w Warszawie, skąd wkrótce został usunięty za swoją patriotyczną postawę. (Więcej)

Galeria

Opłatek

W dniu 06-01-2014 o godzinie 15.00 członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Koła Emerytów i Rencistów w Pilźnie rozpoczęli „Spotkanie Opłatkowe” .

Wśród zaproszonych gości na spotkanie przybyli: ks.dr Paweł Kochaniewicz Zastępca Burmistrza Krzysztof Krawiec , Dyrektor Domu Kultury Andrzej Kozik, członkowie Zarządu Rejonowego ZEiR z Dębicy i Koła Emerytów Brzostku.

Po powitaniu zebranych przez Prezesa TPPiZP Jacka Podlaska i Prezesa KEiR Panią Leokadię Gorczyca ,tradycyjnie złożono sobie życzenia ,łamiąc się opłatkiem po czym śpiewano kolędy przy akompaniamencie akordeonu Andrzeja Kozika .

Galeria

„ŚWIĄTECZNA PACZKA ”

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej od kilku lat bierze udział w obdarowywaniu z okazji świąt „ Paczkami Świątecznymi” osoby starsze , chore , rodziny wielodzietne oraz te będące w trudnej sytuacji materialnej.

Tak też i na obecne święta Bożego Narodzenia przygotowane zostało przez TPPiZP 40 paczek ,które zostały dostarczone przez harcerzy- wolontariuszy z 1-go Pilźnieńskiego Szczepu Harcerskiego „Zielony Płomień” (harcerze starsi).

Ta forma działalności charytatywnej w takim zakresie jest możliwa również dzięki przekazaniu kwot z 1% podatku , jakie wpłacane są na rzecz Towarzystwa ,za co w imieniu obdarowanych paczkami składamy podziękowania , które my otrzymujemy za to ,że ich wspieramy i o nich pamiętamy.„Dzieje miasta Pilzna tom II”

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oddaje do rąk czytelników II tom Dziejów Miasta Pilzna.

„Dzieje miasta Pilzna tom II”

Już niebawem w połowie grudnia ukaże się II tom „Dziejów miasta Pilzna” . Stało się to możliwe dzięki staraniom członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej , którzy w ramach projektu uzyskali dofinansowanie z dotacji przyznanej ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie”.

Tak jak w przypadku I tomu nad redakcją całości czuwał Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek . W drugim tomie znalazły się opracowania przygotowane przez prelegentów biorących udział w Sesji , która odbyła się 4 października z okazji obchodów 660 -lecia lokacji Miasta Pilzna . - mgr Eligiusz Dworaczyński, „Badania archeologiczne reliktów ratusza w Pilźnie” - prof. dr hab. Jolanta M. Marszalka, „Historyczny księgozbiór dawnej biblioteki parafialnej w Pilźnie. Zarys dziejów i stan obecny” - mgr Piotr Wiszniewski, „Szlachta pilzneńska w dobie upadku Rzeczypospolitej 1772-1795. Wstęp do badań” - Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek, „CK Urząd Powiatowy w Pilźnie 1855-1914. Terytorium, obsada personalna” - mgr Krzysztof Haptaś, „Powiat pilzneński i jego mieszkańcy w latach I wojny światowej (1914-1918) w świetle informacji zawartych na łamach tygodnika ludowego „Piast”

Zawarte w publikacji materiały pozwolą poszerzyć pasjonatom historii zakres posiadanych wiadomości i wzbogacić o kolejną pozycję swoją biblioteczkę .

Fot. Krzysztof Kosowski

Kwesta w Pilźnie

DW dniu 1-go listopada w Dzień Wszystkich Świętych Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej po raz pierwszy zorganizowało kwestę na rzecz odnowy niszczejących nagrobków na pilźnieńskim cmentarzu - niejednokrotnie zasłużonych pilźnian.

Po uzyskaniu koniecznych zezwoleń wolontariusze Towarzystwa wspierani przez uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum i Liceum kwestowali przed bramami cmentarza obdarowywani przez mieszkańców Pilzna i przyjezdnych odwiedzających groby najbliższych .

Dzięki hojności darczyńców zebrano kwotę 3697,18 zł.

Całość zebranej kwoty przeznaczona zostanie na remont niszczejących nagrobków . W przypadku tych nagrobków na , których remont zostaną wykorzystane pieniądze z kwesty będą one oznaczone , ze zostały odnowione staraniem społecznym.

Galeria

KWESTA

"Wspieramy akcję poszukiwania dawców szpiku"

Notka prasowa
Prezentacja
Opis prezentacji

Pilźnieńscy artyści.

Po sobotnim spotkaniu na ,które przybyli mieszkańcy Pilzna i okolic ,gdzie opowiadali historie z swojego życia przez cały tydzień trwały przygotowania do wystawienia spektaklu .

Wielki finał nastąpił w sobotnie popołudnie na scenie Domu Kultury gdzie oklaskiwania byli aktorzy –amatorzy prezentujący swe zdolności. Spektakl pod tytułem „Zasłyszane u fryzjera” to przeniesienie na scenę kilku zdarzeń z życia Pilźnian .

W wielki świat teatru wprowadzali nas Kasia Markowska i Adam Gąsecki z Fundacji Edukacji Kultury „Drama Way”

Relacja fotograficzna ze spektaklu "Zasłyszane u fryzjera" na stronie :
www.facebook.com/GminaPilznoPhotography


Relacja fotograficzna z przygotowań do spektaklu na stronie :
www.facebook.com/GminaPilznoPhotography

Teatr ze społecznością w Pilźnie.

Drodzy Mieszkańcy Pilzna i okolic! Już niedługo 660-ta rocznica nadania Pilznu praw miejskich. Z tej okazji… Fundacja Drama Way i Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilznieńskiej zapraszają do udziału w „Teatrze ze społecznością”.

Cel: przygotowanie przez mieszkańców Pilzna i okolic spektaklu na bazie historii związanych z Pilznem oraz rodzinnych, szkolnych i sąsiedzkich opowieści Was – Mieszkańców.

Wielki Finał: 11 października – prezentacja spektaklu społeczności Pilzna

Start: Wieczór Opowieści – poniedziałek, 6.X, 18.00, Dom Kultury

W trakcie Wieczoru wysłuchamy Waszych historii. Wtedy opowiemy też, na czym polegać będzie nasza wspólna praca, którą zwieńczy spektakl na temat Waszego miasta, zrobiony przez Was.

Działania, w które można się włączyć: podzielenie się opowieściami, wymyślanie scenariusza, praca nad scenami, role aktorskie, muzyka, dźwięk, światła, kostiumy, scenografia, obsługa techniczna spektaklu i dzielenie się dobrą energią:)

Dlatego zaproście swoich sąsiadów, znajomych, krewnych i wszystkich, którzy mieliby ochotę do nas dołączyć!!!

Działajmy razem! Zapraszamy!

Katarzyna Markowska i Adam Gąsecki

www.fundacja.dramaway.pl

70 rocznica walk III Zgrupowania AK na Gołęczynie

Dokładnie w 70 rocznicę walk III Zgrupowania AK na Gołęczynie która miała miejsce w dniu 20-08-1944 , w intencji poległych żołnierzy została odprawiona msza św. w kościele parafialnym w Dobrkowie . Homilię do zebranych wygłosił ks. prałat Władysław Szewczyk. W uroczystości wzięli udział byli żołnierze III Zgrupowania , poczty sztandarowe ( ŚZŻAK koło Pilzno, TPPiZP), mieszkańcy Parafii Dobrkowskiej , członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, oraz zaproszeni goście . Delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniającym walki w Gołęczynie i pomnikiem Papieża św. Jana Pawła II przy kościele w Dobrkowie. Po mszy św. z inicjatywy TPPiZP przy pomniku Papieża zebrani uczestnicy uroczystości czcząc pamięć poległych partyzantów śpiewali pieśni Maryjne i Patriotyczne .

Galeria

Rocznik Pilźnieński 2014

W najnowszym roczniku:

- „Akcja Burza „ –wspomnienia ppor. Tadeusza Kuty
- W 70 rocznicę bitwy pod Monte Cassino
- Lochy i ratusz pod rynkiem pilźnieńskim
- 25 lat działalności TPPiZP
- Wiersze Feliks Konarski i Barbara Strączek
- Tak się dorasta do zwycięstwa
- Raport Urzędu Gminy

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Wycieczka do Przemyśla

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i ziemi Pilźnieńskiej w dniu 14 czerwca zorganizowało wycieczkę do Przemyśla . W trakcie wycieczki zwiedzano miasto Przemyśl wraz z przewodnikiem rozpoczynając od panoramy miasta oglądanej z wzgórza fortecznego poprzez obiekty sakralne , rynek i muzea. W drodze powrotnej zwiedzono park w Krasiczynie oraz podziwiano panoramę Bieszczad z punktu widokowego .

Galeria

Złota Księga Pilźnian

Burmistrz Pilzna wraz z Towarzystwem Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej z okazji jubileuszu 660 – lecia nadania praw miejskich Pilznu zakłada ZŁOTĄ KSIĘGĘ .

Celem ustanowienia ZŁOTEJ KSIĘGI jest szczególne uhonorowanie tych mieszkańców Miasta i Gminy Pilzno obecnie mieszkających jaki przebywających poza Miastem i Gminą , którzy osiągnęli znaczącą pozycję w życiu społecznym , publicznym , zawodowym, osiągnięciami wysokich stanowisk w kierowaniu większymi jednostkami gospodarczymi czy też w tworzeniu własnych prosperujących firm .

W ZŁOTEJ KSIĘDZE będzie miejsce dla tych którzy przyczynili się do rozsławiania drogą promocji naszego miasta i tych którzy włączyli się do działania na rzecz jego rozwoju w różnych dziedzinach.Uchwała Rady MiejskiejKarta Zgłoszeniowa

Święto 3-go Maja

Tradycyjnie święto uchwalenia Konstytucji 3-go Maja rozpoczęto mszą świętą na której poświęcono sztandar TG „Sokół” w związku z przypadającą 120 rocznicą powstania „Sokoła”w Pilźnie . Po Mszy złożono wiązanki pod pomnikiem Obrońców Ojczyzny w asyście drużyn sokolich , a następnie udano się do parku przy sokole gdzie odbyła się część artystyczna przygotowana przez RZSZ w Pilźnie i Sokolan.


Galeria

Majówka 2014

Tegoroczna majówka zorganizowana przez Towarzystwo miała miejsce przy pomniku Św. Jana Pawła II ze względu ,że figura Matki Boskiej z Rynku znajduje się w konserwacji . Po mszy świętej śpiew pieśni maryjnych rozpoczęli uczniowie RZSZ w Pilźnie wraz z przybyłymi mieszkańcami Pilzna.


Galeria

SZANOWNI PAŃSTWO

Zdrowych, spokojnych świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei oraz miłości,
Pogodnego nastroju,
oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań,
wśród rodziny i najbliższych przyjaciół

życzy Zarząd TPPiZP


Msza Św. w Intencji Ofiar Mordu Katyńskiego i Katastrofy Smoleńskiej.

6 kwietnia 2013 o godz. 9.15 w kościele OO Karmelitów w Pilźnie odbyła się Uroczysta Msza Św. w Intencji Ofiar Mordu Katyńskiego i Katastrofy Smoleńskiej. Po mszy św. jej uczestnicy udali się na cmentarz gdzie pod Krzyżem Katyńskim Pani Burmistrz w imieniu mieszkańców Gminy Pilzno złożyła wiązankę kwiatów w asyście Pani Zofii Mossoń v-ce prezesa TPPiZP oraz Pana Jana Wojnarskiego prezesa koła w Pilźnie ŚZŻAK. O historii powstania kwatery i Krzyża Katyńskiego opowiedziała Pani Zofia Mossoń.

W czasie przejścia do „Alei Dębów” uczestnicy uroczystości oddali hołd Stanisławowi Królowi – Kaszubskiemu legioniście , który oddał życie za Polskę , zginął z rąk Moskali i spoczywa na pilźnieńskim cmentarzu. Kolejnym miejscem złożenia wiązanki kwiatów była kwatera żołnierzy I Wojny Światowej , których na pilźnieńskim cmentarzu spoczywa razem 210-ciu. Pod „Dębami Pamięci” zapalono znicze przy każdym z dębów . Zarówno pod krzyżem katyńskim w miejscach składania wiązanek jak i w alei dębów pamięci wartę pełnili harcerze Hufca Pilzno.

Galeria

Walne Zebranie Członków TPPiZP

W 8 marca 2014 roku w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się Walne Zebranie członków TPPiZP. Tradycyjnie podczas spotkania tradycyjnie wręczono legitymacje nowym członkom, odczytano sprawozdanie z działalności Towarzystwa , sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013. Po odczytaniu sprawozdań członkowie TPPiZP zgłaszali własne uwagi i propozycje, które pomogą Towarzystwu planowanie prac na 2014 rok. W zebraniu uczestniczyła Pani Burmistrz Ewa Gołębiowska , która przedstawiła zakres działań Urzędu Miasta w zakresie inwestycji na terenie samego Pilzna oraz całej gminy.

Galeria

Biuletyn Informacyjny 2013

Biuletyn Informacyjny zawiera informację o działalności i realizacji zadań przyjętych przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej na 2013 r.

Zobacz Biuletyn Informacyjny 2013

Kwesta

W dniu 17 lutego 2014 roku pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej uczniowie Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie przeprowadzili zbiórką publiczną na pokrycie kosztów leczenia mieszkanki gminy Pilzno- Wiktorii Gajdy chorej na białaczkę . Kweście towarzyszył hepening pod hasłem „Mam haka na raka”. Uczniów RZSZ wspierała młodzież pilźnieńskiego gimnazjum .

Sprawozdanie Towarzystw Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej z wyników zbiórki publicznej.

Na podstawie decyzji Burmistrza Pilzna z dnia 14 lutego 2014 roku została przeprowadzona zbiórka publiczna na pokrycie kosztów leczenia mieszkanki gminy Pilzno- Wiktorii Gajdy choreja na białaczkę. Zbiórka odbyła się w dniu 17 lutego 2014 roku na placu targowym w godz. 10,00 – 12,00.

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 2093,23, słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote 23 grosze i 5€/pięć euro/ . Cała kwota została uzyskana z datków do puszek kwestorskich.
2. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki – brak (praca własna organizatorów i współorganizatorów).
3. Cała kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów leczenia mieszkanki gminy Pilzno- Wiktorii Gajdy choreja na białaczkę Środki przekazano w dniu 17 stycznia 2014 roku.

Kolędujemy do końca.

W tradycji okres Świąt Bożego Narodzenia trwa do 2-go lutego , dlatego też członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Koła Emerytów i Rencistów spotkali się , aby po raz kolejny wspólnie śpiewać piękne polskie kolędy.

Galeria

Spotkanie Opłatkowe

W dniu 18-01-2014 o godzinie 15.00 członkowie Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Koła Emerytów i Rencistów w Pilźnie rozpoczęli „Spotkanie Opłatkowe” .

Wśród zaproszonych gości na spotkanie przybyli: Pani Burmistrz Ewa Gołębiowska , członkowie Zarządu Rejonowego ZEiR z Dębicy, Koła Emerytów z Brzostku.

Po powitaniu zebranych przez Prezesa TPPiZP Jacka Podlaska i Prezesa KEiR Panią Leokadię Gorczyca , z montażem słowno-muzycznym o tematyce świąt Bożego Narodzenia wystąpiła młodzież z Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie.

Tradycyjnie złożono sobie życzenia ,łamiąc się opłatkiem po czym śpiewano kolędy przy akompaniamencie akordeonu Andrzeja Kozika . Spotkanie zakończono wieczorkiem tanecznym jako ,że to czas karnawału.

Galeria

TPPiZP w Radiu Rzeszów

Prezentacja Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilzneńskiej na antenie Polskiego Radia Rzeszów w audycji Podkarpackie Pozarządowe.
Życzenia

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy przesłać najserdeczniejsze życzenia.

Niech te święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu , trosk i zmartwień. Życzymy , aby odbyły się w spokoju i radości wśród Rodziny i Przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla Państwa Osób.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia , szczęścia, pomyślności i spełnienia wszystkich marzeń.

Składa Zarząd TPPiZP

Kalendarz 2014

Staraniem TPPiZP ukazał się kalendarz na rok 2014.Oprócz kalendarium ma przypominać mieszkańcom, że rok2014 jest rokiem jubileuszu nadania praw miejskich Miastu Pilznu.Na kalendarzu umieszczono nr KRS Towarzystwa z prośbą o przekazanie 1% podatku. Kalendarze do wyczerpania nakładu można zakupić w siedzibie Towarzystwa /Dom Kultury/ w dniach dyżurów - do wyczerpania nakładu.

„Pokażę Ci Pilzno”

Z dniem 30 listopada TPPiZP zakończyło realizację projektu „Pokażę Ci Pilzno”. Projekt był realizowany w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w powiecie dębickim - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - wraz z lokalnymi partnerami: Gminą Dębica, Gminą Pilzno, Gminą Żyraków.

Projekt zakładał zaangażowanie grupy mieszkańców Pilzna w tym młodzieży szkolnej, która po zdobyciu wiedzy historycznej przekazanej przez osoby o dużym dorobku w tym zakresie ,w stworzenie i wydanie przewodnika turystycznego po naszym mieście w formie broszury, jak również filmu co też zrealizowano.GaleriaBroszuraFilm

Andrzejkowy Dzień Seniora 2013

Tegoroczny "Andrzejkowy Dzień Seniora" Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej zorganizowało wraz z Kołem Emerytów w Pilźnie . W części artystycznej wystąpiła młodzież z Zasadniczej Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie. Przy suto zastawionym stole i doborowej orkiestrze seniorzy bawili się do późnych godzin.

Galeria

95 rocznica Odzyskania Niepodległości

W bieżącym roku obchody 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę rozpoczęto w Kościele Parafialnym Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Przed mszą krótki montaż słowno – muzyczny przedstawili uczniowie Gimnazjum w Pilźnie. Po zakończeniu nabożeństwa przedstawiciele samorządu , organizacji i społeczeństwa oddali hołd poległym żołnierzom składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Przemarszem pod czasowo otwarte muzeum zakończono oficjalne obchody dnia niepodległości. Członkowie Towarzystwa spotkali się w godzinach popołudniowych w Domu Kultury aby śpiewem pieśni patriotycznych uczcić tak ważne dla Polski wydarzenie . W trakcie spotkania z programem o tematyce nawiązującym do rocznicy odzyskania niepodległości wystąpiła młodzież z ZRSZ w Pilźnie.

Galeria

„Dzieje Miasta Pilzna”

Podczas uroczystych obchodów 25-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej zaprezentowana została książka „Dzieje Miasta Pilzna Tom I”. Jest to pokłosie sesji naukowej na temat dziejów Pilzna ,która odbyła się 10 listopada 2012 roku. Książka jest zbiorem opracowań : prof. Feliksa Kiryka , dr Przemysława Stanko ks. dr Marcina Kozery dr Piotra Miodunki , mgr Piotra Wiszniewskiego. Intencją autorów wydawnictwa „Dzieje Miasta Pilzna t. I” było przypomnienie historii obejmującej wydarzenia wielkie i małe , stanowiące o wkładzie mieszkańców w rozwój miasta , kultury i nauki. Obok znanych już wiadomości książka przynosi nowe opracowania oparte na archiwalnych źródłach . Sesja i wydanie książki stanowią jedno przedsięwzięcie do zrealizowania którego pomoc finansową TPPiZP uzyskało ze strony Urzędu Miasta. Szczególne podziękowania należą się ks. prof. Bogdanowi Stanaszkowi inicjatorowi i przewodnikowi przy wydaniu tej publikacji. Jesteśmy wdzięczni wszystkim za pomoc w realizacji zadań które przyniosły pozytywne rezultaty , które będą owocować także w przyszłości. Oddając w ręce Czytelników niniejszą książkę żywimy nadzieję , że pogłębi ona wiedzę na temat historii miasta Pilzna oraz wzbudzi zainteresowanie każdego, któremu droga jest pamięć o przodkach.

25 lat Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Fotorelacja z Jubileuszu 25-cio lecia Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Galeria

25 lat Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej.

5-tego października Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej obchodzić będzie 25-cio lecie swojej działalności . Na uroczystość przybędą członkowie Towarzystwa oraz zaproszeni goście .

T. P. P. i Z. P. jest stowarzyszeniem ,które poprzez swoje działania od 25-ciu lat trwale wpisuje się w historię Pilzna . Pomimo różnorakich trudności i braku zrozumienia ze strony władz i instytucji w początkowym okresie działalności , swoją pracą, zaangażowaniem oraz inicjatywami na rzecz środowiska i społeczeństwa udowodniło , że jest organizacją potrzebną .

W wydanym z okazji 25-lecia opracowaniu - autorka Pani Zofia Mossoń przypomina osoby, które tworzyły Towarzystwo , początki jego działalności aż do dnia dzisiejszego.

Pokażę Ci Pilzno

Dożynki Gminne Dobrków 2013

1 września 2013 podczas Gminnych Dożynek w Dobrkowie na stoisku Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej  prowadzona była prezentacja i sprzedaż wydawnictw.

Galeria

Działa Lokalnie

Przedstawiciele TPPiZP w dniu 2-go lipca na zaproszenie Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu wzięli udział w spotkaniu inaugurującym realizację programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności - "Działa Lokalnie"- realizowanym przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropi w Polsce oraz lokalnymi partnerami :gminą Dębica , gminą Pilzno, gminą Żyraków. Projekt TPPiZP został najwyżej oceniony z pośród 23 organizacji składających wniosek na dofinansowanie . Kwota jaka została przyznana na realizację projektu to 4920,00 zł. Szczegóły dotyczące realizacji projektu zostaną przekazane w m-cu sierpniu.

Galeria

Spotkanie z władzami Miasta i Gminy Pilzno

25 czerwca odbyło się z inicjatywy TPPiZP spotkanie z władzami Miasta i Gminy Pilzno . W spotkaniu uczestniczyli Pani burmistrz Ewa Gołębiowska , Z-ca burmistrza Krzysztof Krawiec ,Radni Miasta Pilzna ,przedstawiciele Samorządu Mieszkańców oraz członkowie zarządu TPPiZP. Głównym celem spotkania było omówienie stanu realizacji zadań ujętych w Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Pilzno. Zebrani zapoznali się również z bieżącymi działaniami Władz Miasta ,które przedstawiła Pani Burmistrz.

Galeria

Wycieczka do Dukli, Haczowa i Krosna.

22 czerwca 2013 Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej zorganizowało wycieczkę do Dukli, Haczowa i Krosna.

Galeria

Majówka 2013

30 kwietnia 2013 przy kapliczce Matki Bożej Niepokalanie Poczętej miało miejsce wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i maryjnych. Po wspólnym śpiewaniu w Domu Kultury odbyło się spotkanie i poczęstunek. Majówkę zorganizowali: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, Związek Emerytów w Pilźnie i Dom Kultury w Pilźnie.


Galeria

KATYŃ - Ocalić od zapomnienia


Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 7 zł

Msza Św. w Intencji Ofiar Mordu Katyńskiego i Katastrofy Smoleńskiej.

14 kwietnia 2013 o godz. 11.15 w kościele OO Karmelitów w Pilźnie odbyła się Uroczysta Msza Św. w Intencji Ofiar Mordu Katyńskiego i Katastrofy Smoleńskiej. W trakcie Mszy św. uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Pilźnie przedstawili medytację pt. "W Katyńskiej celi". Po Mszy św. nastąpił przemarsz pod Krzyż Katyński na cmentarzu i złożenie wieńców.


Galeria

Walne Zebranie Członków 2013

2 marca 2013 roku w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się Walne Zebranie członków TPPiZP. Podczas spotkania wręczono legitymacje nowym członkom, odczytano sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2012 rok, sprawozdanie finansowe za 2012 rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu sprawozdań członkowie TPPiZP zgłaszali własne uwagi i propozycje, które pomogą Towarzystwu planowanie prac na 2013 rok.

Galeria

Biuletyn Informacyjny 2012

Biuletyn Informacyjny zawiera informację o działalności i realizacji zadań przyjętych przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej na 2012 r.

Zobacz Biuletyn Informacyjny 2013

Wieczornica - Opłatek 2013

W obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego zainaugurowane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego włączyła się także Gmina Pilzno. Pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, Publicznego Gimnazjum i Domu Kultury w Pilźnie przygotowano wieczornice poświęconą temu wydarzeniu. O walce rodaków sprzed 150 laty, którzy próbowali odzyskać wolność dla Ojczyzny, opowiedzieli gimnazjaliści w formie inscenizacji wokalno-literacko-muzycznej Gloria Victis opracowanej przez Aleksandrę Lubowiecką. Wśród ochotników walczących w postaniu byli też mieszkańcy Pilzna. Zofia Mossoń z Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej przypomniała, że na cmentarzu parafialnym w Pilźnie znajdują się groby niektórych z nich: Marcelego Peszkowskiego, Antoniego Podobińskiego, Antoniego Pacyny i Tadeusza Jurczyńskiego. Mieszkańcy Pilzna pamiętali o poległych wystawiając im w Pilźnie przy ul. 3 Maja pomnik w 50 rocznicę powstania. Umieszczono na nim napis: „POWSTAŃCOM POLSKIM 1863 R. – DULCZOWIANIE”. Na tę okoliczność w 1913 r. wydano także ozdobną odznakę okolicznościową z napisem „BOŻE ZBAW POLSKĘ” oraz emblemat Towarzystwa Szkół Ludowych (ze zbiorów Zygmunta Kopcia). Po wieczornicy odbyło się spotkanie opłatkowe Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej.

Galeria

Andrzejkowy Dzień Seniora

28 listopada 2012 Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej zorganizowało w Domu Kultury w Pilźnie Andrzejkowy Dzień Seniora.

Galeria

Narodowe Święto Niepodległości 2012

W ramach tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Domu Kultury w Pilźnie 10 listopada 2012 odbyła się sesja naukowa poświęcona dziejom Pilzna . Wzięli w niej udział wykładowcy: Prof. dr hab. Feliks Kiryk (UP Kraków), Dr Przemysław Stanko (UPJPII Kraków), Ks. dr Marek Kozera (WZPiNoG KUL Stalowa Wola), Dr Piotr Miodunka (UE Kraków), Mgr Piotr Wiszniewski (UJ Kraków), Ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek (UPJPII Kraków).

Referaty obejmowały szeroki zakres zagadnień z historii Pilzna: Dzieje Pilzna w XV i XVI w., Pilźnianie na Akademii Krakowskiej w XV i XVI w., Parafia Pilzno w świetle wizytacji z przełomu XVI /XVII w., połeczeństwo i gospodarka miasta Pilzna w XVII i XVIII w., Stanisław Piniński, ostatni starosta pilźnieński, Działalność Powiatowego Komitetu Narodowego i komisarza wojskowego NKN w Pilźnie w okresie I wojny światowej.

Sesji przysłuchiwało się spore grono słuchaczy dla których była to okazja do wzbogacenia wiedzy o swoim mieście. W przerwie uczniowie Zespołu Szkół w Parkoszu zaprezentowali specjalną inscenizację przygotowaną na okoliczność Święta Niepodległości

Natomiast 11 listopada o godz. 9.00 w kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Pilźnie została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy pod pomnikiwem upamiętniającym żołnierzy AK i poległych w walkach o wolność Ojczyzny, oddali hołd bohaterom i złożyli wiązanki kwiatów.

Sesja naukowa o dziejach Pilzna / 11 Listopada (foto)
Sesja naukowa o dziejach Pilzna (film)

Pilzno w starych dokumentach i fotografii


Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Cena: 65 zł

Zaproszenie


Pilźnieńskie uliczkiWydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej
Cena: 5 zł

Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 w Pilźnie

Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa 2012 w Pilźnie, pod hasłem "Tajemnice codzienności" odbyła się 9 września o godz. 15.00 na Rynku z którego rozpoczęto zwiedzanie zabytków Pilzna z przewodnikiem. Na miejsce spotkania przybyła grupa ponad 30 mieszkańców Pilzna, która powiększała się w miarę omawiania kolejnych zabytków i ciekawych miejsc naszego miasta. Przewodnikiem był Pan Włodzimierz Bohaczyk autor opracowania "Spacerkiem przez Pilzno"

Natomiast 15 września o godz. 15.00 w Domu Kultury w Pilźnie w ramach EDD została otwarta wystawa starych dokumentów dotyczących Pilzna promująca planowane wydanie przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej w miesiącu październiku albumu "Pilzno w starych dokumentach i fotografii". otwarcia wystawy oraz oprowadzania przybyłych gości (ok 30 osób) dokonała autorka powstającego albumu Pani Zofia Mossoń. Na otwarcie wystawy przybył Poseł ziemi dębickiej Jan Warzecha. Wystawa będzie czynna do 30 października w godzinach pracy Domu Kultury. Z otrzymanych informacji wynika, że wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem indywidualnym mieszkańców jak i organizacji szkół.

Spacerkiem przez Pilzno - galeria

Wystawa "Pilzno w starych dokumentach i fotografii" - galeria

Rocznik Pilźnieński 2012

W najnowszym roczniku:

- Projekt szlaku rowerowego "Po Budyniu do Paryża, Świnią Górą na Wygodę"
- Co jest Ludowe
- Gdyby nie ule nie było by ulic
- Na chałupę w Zwierniku
- Strzecha
- Na kluc w komórze
- Wybrane wiersze poetki ludowej
- Lekarz humanista- wspomnienie o prof. Andrzeju Szczekliku
- Z działalności TPPiZP w 2011 r.
- Tak pracowali zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca Ziemi Pilźnieńskiej w latach 2010 - 2011
- Wydarzenia roku 2011 na świecie i w Polsce

Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej
Cena: 15 zł

Wycieczka na Łemkowszczyznę 09.06.2012

W dniu 9 czerwca członkowie Towarzystwa oraz grupa harcerzy uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez TPPiZP, kontynuując cykl „Szlakiem architektury drewnianej”. Głównym celem wycieczki było zapoznanie się z architekturą drewnianą typu cerkiewnego na terenach zamieszkałych w przeszłości głownie przez Łemków . Niejako po drodze odwiedzono zespół pałacowo-parkowy w Siarach , którego początki datuję się na XIV wiek , odrestaurowany stanowi własność Edwarda Brzostowskiego. Pierwszym obiektem architektury drewnianej na szlaku wycieczki był kościółek pw. św. Filipa i św. Jakuba w Sękowej wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESKO. Obiekt wyróżniony medalem Europa Nostra za wzorcowo prowadzone prace konserwatorskie. Charakterystyczne wyposażenie wnętrza cerkwi uczestnicy wycieczki zobaczyli w dawnej cerkwi grekokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Ropicy Górnej .Kolejne obiekty zwiedzano w Bartnem , gdzie znajdują się dwie cerkwie –jedna grekokatolicka będąca obecnie muzeum , oraz prawosławna służąca miejscowym mieszkańcom . Obie pw. Świętych Kosmy i Damiana. W Zdyni oprócz cerkwi odwiedzono grób Maksyma Sandowicza świętego prawosławnego. Ostatnie z cerkwi zwiedzano w Kwiatoniu pochodzącą z XVIII w ,oraz w Łosiach gdzie w sąsiednim muzeum „Zagroda Maziarska” zapoznano się z rękodziełem ludności terenów Łemkowszczyzny a głównie „maziarzy” wyrabiających różnego rodzaju produkty –głównie smary z wypływającej na tych terenach na powierzchnie ziemi ropy. Tradycyjnie wycieczkę zakończono wspólnym grillowaniem w Podlesiu Machowskim.

Galeria

Obchody Święta 3-go Maja

Tradycyjne uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3-go Maja rozpoczęły się od Mszy św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym. Po Mszy św. poczty sztandarowe oraz delegacje wraz z mieszkańcami udali się pod pomnik przed Urzędem Miejskim, gdzie złożono wiązanki kwiatów a następnie nastąpił przemarsz do parku T.G. Sokół gdzie odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież z ZS w Łękach Górnych oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „Sokolanie” Uroczyste obchody 3-go Maja w Pilźnie zakończył krótki koncert Orkiestry Parafialnej.

Galeria

Święto Flagi

Obchody „Święta Flagi” już w dniu 27 maja rozpoczęli przedszkolacy z Publicznego Przedszkola w Pilźnie przygotowując okolicznościowy program, który przedstawiły w Sali widowiskowej Domu Kultury. Uczestnicząca w uroczystościach wiceprezes Towarzystwa Pani Zofia Mossoń podziękowała wychowawcom przedszkola za wpajanie patriotyzmu dzieciom od najmłodszych lat, poprzez poszanowanie symboli państwowych.

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej wraz z Harcerzami i Domem Kultury był organizatorem oficjalnej uroczystości „Święta Flagi”, które odbyło się w dniu 1-go maja po nabożeństwie majowym odprawionym w Kościele Parafialnym w Pilźnie. O godz. 18 po przemarszu pod figurę Matki Boskiej znajdującą się na rynku, śpiewano pieśni maryjne. Podsumowaniem tej uroczystości było rozdawanie flag państwowych przez harcerzy zakupionych przez Urząd Miasta.

Galeria

„72 ROCZNICA MORDU KATYŃSKIEGO”

W niedzielę 15 kwietnia odbyły się uroczyste obchody 72 Rocznicy Zbrodni Katańskiej i 2 Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie. Po Mszy Świętej przedstawiciele władz samorządowych, organizacji, poczty sztandarowe, harcerze oraz mieszkańcy gminy przeszli asyście orkiestry do Domu Kultury gdzie Zofia Mossoń ,wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźneńskiej powitała wszystkich przybyłych na uroczystość . Po odśpiewaniu hymnu , patriotyczny program okolicznościowy zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół w Lipinach. W dalszej części delegacje udały się na cmentarz pod Krzyż Katyński gdzie złożono kwiaty. Uczestnicy uroczystości udali się również do alei dębów pamięci gdzie zapalono znicze. Zarówno pod krzyżem jak i w alei dębów pamięci wartę pełnili harcerze.

Galeria

„ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE”

W dni 14-04-2012 w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się „ Świąteczne Spotkanie” członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej. Spotkanie rozpoczęto wręczeniem legitymacji nowym członkom. Przy tradycyjnym świątecznym jajku obejrzano projekcję zdjęć wykonanych w ciągu ostatnich czterech lat podczas spotkań, uroczystości, wycieczek w których brali udział członkowie Towarzystwa.

Galeria

„ŚWIĄTECZNA PACZKA ” WIELKANOC 2012

W dniach 28-29.03.2012r. harcerze 11 Pilzneńskiej Drużyny Starszoharcerskiej POCISK im. Zygmunta Pawlusa ps. ”Turek” po raz kolejny podjęli się zadania rozniesienia paczek świątecznych przygotowanych dla osób potrzebujących ,samotnych, oraz rodzin wielodzietnych przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej teraz z okazji świąt Wielkanocnych. W akcji brało udział tylko 8 harcerzy. Chłopcy dotarli do wszystkich wyznaczonych środowisk. Dla niektórych osób ich wizyta była bardzo miłą niespodzianką.

Galeria

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze 2012

3 marca 2012 roku w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków TPPiZP. Podczas spotkania wręczono legitymacje nowym członkom, odczytano sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2011 rok, sprawozdanie finansowe za 2011 rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu sprawozdań członkowie TPPiZP dokonali wyboru nowego zarządu, zgłaszali własne uwagi i propozycje, które pomogą Towarzystwu planowanie prac na 2012 rok.


Zarząd TPPiZP
Jacek Podlasek - prezes
Zofia Mossoń – wiceprezes
Zofia Szczepanik – sekretarz
Edward Wójcik – skarbnik
Janina Czerny – członek
Leokadia Krzak - członek
Janina Smoła – członek

Komisja Rewizyjna
Anna Czernysz - przewodnicząca
Janina Uriasz – członek
Adam Dudziński – Członek

Biuletyn Informacyjny 2011

Rok 2011 jest ostatnim z 4-letniej kadencji lat 2008-2011. Co roku Zarząd składał sprawozdanie z działalności na Walnym Zebraniu Członków i przesyłał Biuletyn Informacyjny. Obecnie również przekazujemy informacje i pracy w 2011 roku. Natomiast na sprawozdawczo-wyborczym WZC przedstawione zostaną informacje zbiorcze obrazujące 4-letnia działalność jej wyniki i braki oraz wnioski na następna kadencję. Oto rejestr działań realizowanych w 2011 roku.

Opłatek TPPiZP 2012

21 stycznia 2012 roku o godz. 15 w Sali Domu Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe TPPiZP. Po powitaniu wszystkich gości przez panią prezes Zofię Mossoń odbył się występ w wykonaniu młodzieżowego koła TPPiZP z Dobrkowa. Po części artystycznej nastąpiło łamanie się opłatkiem i śpiew kolęd. Podczas poczęstunku na scenie występował solista Czesław Zyznar a na akordeonie na przemian przygrywali Ryszard Szot i dyrektor Domu Kultury Andrzej Kozik.

Galeria

Wieczór Wspomnień.

12 listopada 2011 Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej zorganizowało w sali baru Taurus w Strzegocicach „Wieczór Wspomnień” w ramach obchodów Dnia Seniora.

Galeria

Narodowe Święto Niepodległości .

11 listopada 2011 roku odbyły się w Pilźnie obchody 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tradycyjnie już uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. odprawioną w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym. Po zakończeniu nabożeństwa miało miejsce złożenie kwiatów pod pomnikiem przed Urzędem Miejskim. Następnie przedstawiciele władz samorządowych, organizacji, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy udali się do Domu Kultury gdzie odbyła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Lipinach. Na zakończenie uroczystości miał miejsce występ Zespołu Śpiewaczego Podgrodzianie z Podgrodzia oraz krótki koncert Orkiestry Parafialnej.

Galeria

Poświęcenie kaplicy Jana Pawła II.

30 października 2011 w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Pilźnie miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii i poświęcenie kaplicy Jana Pawła II. Poświęcenia dokonał J. Eksc. Ks. Bp Wiesław Lechowicz.

Zdjęcia z uroczystości
Film z poświęcenia kaplicy Jana Pawła II
Kaplica Jana Pawła II

Projekt "COOLTURALNY PŁOMIEŃ WWW PILŹNIE.

Dwie organizacje z gminy Pilzno otrzymały dofinansowanie w ramach programu "Działaj Lokalnie VII" realizowanego przez Polsko-Amerykańską Fundacji Wolności przy współpracy Dębickiego Klubu Biznesu. Po 5,5 tysiąca złotych mieć będą do dyspozycji Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" i Towarzystwo Przyjaciół Pilzna.
Towarzystwo Przyjaciół Pilzna przygotowało projekt "COOLTURALNY PŁOMIEŃ WWW PILŹNIE (real life / virtual life)", którego glównym celem ma być edukacja na temat mądrego korzystania z internetu. Spośród wszystkich szkół gminy Pilzno wybrani zostana liderzy uczestniczący w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach (m.in. aktorsko-reżyserskich), a następnie"wyprodukują" filmiki skierowane do swoich rówieśników nt. mądrego korzystania z Internetu.
Ponadto kadra kierownicza pilzneńskiego szczepu harcerskiego weźmie udział w szkoleniach instruktorskich, które pomogą powołać i prowadzić gromadę zuchową w Pilźnie. Popularyzacja tej formy aktywności odbywać się będzie za pomoca filmików przygotownaych podczas zimowego biwaku przez jego uczestników. Efektem wspólnej pracy ma być także strona www szczepu z Pilzna.
źródło: www.pilzno.um.gov.pl
Galeria...

Wycieczka historyczna.

10 września 2011 Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej zorganizowało wycieczkę historyczną szlakiem batalionu „Barbara” na trasie Pilzno – Jamna.

Galeria...

Śpiewanie Pieśni Patriotycznych i Maryjnych

13 sierpnia po raz drugi w tym roku Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej i Dom Kultury w Pilźnie zorganizowali przy kapliczce Matki Bożej Niepokalanie Poczętej wspólne śpiewanie pieśni maryjnych i patriotycznych. Po wspólnym śpiewaniu w Domu Kultury odbyło się spotkanie i poczęstunek.

Galeria...

Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939–1945

29 czerwca 2011 w Domu Kultury w Pilźnie odbyła się prelekcja zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej pt. „Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939–1945”. Wykład na wyżej wymieniony temat poprowadził pan Michała Kalisza (OBEP IPN Rzeszów).

Galeria...

Rocznik Pilźnieński 2011

Z inicjatywy TPPiZP ukazał się kolejny „Rocznik Pilźnieński 2011”. W najnowszym „Roczniku” przeczytać możemy o: „Cmentarze I wojny światowej w Gminie Pilzno”, „ Katyń – ocalić od zapomnienia”, „Katyń”, „Rok 2010 w liczbach”, „Informacje o działalności TPPiZP w 2010”, „Kalendarz wydarzeń w 2010r.”, Wspomnienie o druhu hm PL. Adamie Rasiu”.. Cena „Rocznika Pilźnieńskiego 2011” wynosi 8 zł.

Majówka TPPiZP 2011

Majówka TPPiZP 2011

Galeria...

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA 3-ego MAJA

Uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3-go Maja rozpoczęły się od Mszy św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym. Po Mszy św. miało miejsce złożenie kwiatów pod pomnikiem przed Urzędem Miejskim a następnie przemarsz do parku T.G. Sokół gdzie odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież z ZS w Machowej oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca "Sokolanie". Uroczyste obchody 3-go Maja w Pilźnie zakończył krótki koncert Orkiestry Parafialnej.

Galeria...

71 Rocznica Zbrodni Katańskiej i 1 Rocznica Katastrofy Smoleńskiej.

W niedzielę 10 kwietnia odbyły się uroczyste obchody 71 Rocznicy Zbrodni Katańskiej i 1. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie. Po Mszy Świętej przedstawiciele władz samorządowych, organizacji, poczty sztandarowe, harcerze oraz mieszkańcy gminy przeszli do Domu Kultury gdzie Zofia Mossoń, prezes Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźneńskiej w krótkim referacie przypomniała historię mordu katyńskiego i katastrofy smoleńskiej. Następnie wspomnieniami dotyczącymi pobytu na Ukrainie, Kazachstanie i na Syberii podzieliła się Elżbieta Stepska – Kot. Kolejno patriotyczny program okolicznościowy zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół w Dobrkowie. W dalszej części delegacje udały się na cmentarz pod Krzyż Katyński gdzie złożono kwiaty. Uczestnicy uroczystości udali się również do alei dębów pamięci gdzie zapalono znicze. Zarówno pod krzyżem jak i w alei dębów pamięci wartę pełnili harcerze. (źr. www.pilzno.um.gov.pl)

Galeria...

Walne Zebranie Członków TPPiZP

26 lutego 2011 w Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków TPPiZP. Podczas spotkania wręczono legitymacje nowym członkom, odczytano sprawozdanie z działalności Towarzystwa za 2010 rok, sprawozdanie finansowe za 2010 rok oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu sprawozdań członkowie TPPiZP zgłaszali własne uwagi i propozycje, które pomogą Towarzystwu planowanie prac na 2011 rok.
Galeria...
Zobacz Biuletyn Informacyjny 2010

Spotkanie z Romanem Myśliwcem

12 lutego 2011 z inicjatywy Burmistrza Pilzna, Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej, Domu Kultury odbyło się spotkanie z mgr inż. ogrodnictwa panem Romanem Myśliwcem właścicielem Winnicy Golesz w Jaśle. Tematem spotkania było zapoznanie zainteresowanych z uprawą nowych odmian winorośli, dostosowanych do warunków klimatycznych regionu podkarpackiego, produkcji wina.

Galeria...

Opłatkowe spotkanie TPPiZP

15.01.2011 roku o godz. 15 w Sali Domu Kultury odbyło się spotkanie opłatkowe TPPiZP. Przybyło ok. 50osób, w tym pani burmistrz Ewa Gołębiowska, honorowy prezes Towarzystwa prof. Stanisław Mazurkiewicz z małżonką. Po powitaniu wszystkich gości przez panią prezes Zofię Mosso odbył się występ w wykonaniu uczniów Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie w którym uczestniczyła pani dyrektor Anna Smolucha. Po części artystycznej nastąpiło łamanie się opłatkiem i śpiew kolęd. Podczas skromnego poczęstunku w tle rozbrzmiewały dźwięki muzyki. Obecny na spotkaniu dyrektor Domu Kultury, podczas wspólnego śpiewania kolęd przygrywał na akordeonie. Niektórzy nowi członkowie Towarzystwa byli mile zaskoczeni atmosferą panującą w gronie uczestników. Wszyscy z tęsknotą będą czekać na następne takie spotkanie.

Galeria...

Wystawa fotografii "Pilzno w obiektywie""

3 października 2010 w Domu Kultury w Pilźnie miało miejsce otwarcie autorskiej wystawy pana Włodzimierza Bochaczyka „Pilzno w obiektywie”. .

Galeria...

Spotkanie grupy partnerskiej

Dnia 27 września 2010 roku w siedzibie TPPiZP odbyło się spotkanie grupy partnerskiej.

Galeria...

Śpiewanie Pieśni Wojskowych

Dnia 11 września 2010 roku obok budynku Sokoła odbyło się uroczyste śpiewanie Pieśni Wojskowych z okazji 96 rocznicy wymarszu Polowej Drużyny Sokolej z Pilzna do Legionów.

Galeria...

Otwarcie nowego budynku gimnazjum

Dnia 1 września 2010 roku odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 połączona z uroczystym otwarciem i poświęceniem budynku nowego gimnazjum. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych, kościelnych, oświatowych, rodzice, nauczyciele, uczniowie, kombatanci, harcerze, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji z terenu Gminy Pilzno.

Galeria...

Śpiewanie Pieśni Patriotycznych i Maryjnych

Z inicjatywy Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej oraz Domu Kultury w Pilźnie 14 sierpnia br. w ramach obchodów 66 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, 90 Rocznicy Cudu Nad Wisłą, Dnia Wojska Polskiego, Święta Wniebowzięcia NMP odbyło się uroczyste śpiewanie Pieśni Patriotycznych i Maryjnych.

Galeria...

Rocznik Pilźnieński 2010

Z inicjatywy TPPiZP w miesiącu lipcu ukazał się kolejny „Rocznik Pilźnieński 2010”. W najnowszym „Roczniku” przeczytać możemy o: Pracy harcerzy Hufca ZHP Ziemi Pilźnieńskiej, Początkach Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 10-cio leciu Publicznego Gimnazjum w Pilźnie, Szlakiem sakralnej architektury drewnianej, Wykaz burmistrzów Pilzna, Nieznany Pilźnianin, Ze zbiorów utworów poetyckich, Z działalności TPPiZP. Cena „Rocznika Pilźnieńskiego 2010” wynosi 15 zł.

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA .

Obchody Święta 3 Maja rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym. Po Mszy św. miało miejsce złożenie kwiatów pod pomnikiem przed Urzędem Miejskim a następnie przemarsz do Domu Kultury gdzie odbyła się część artystyczna w wykonaniu młodzieży z ZS w Łękach Dolnych oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca "Sokolanie".

Galeria...

Spotkanie i pokaz szabli.

Dnia 1 maja 2010 w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się spotkanie połaczone z prelekcją i pokazem szabli Płk. Stanisława Modelskiego.

Galeria...

Katyń – ocalić od zapomnienia.

24 kwietnia 2010 odbyła się Uroczystość Obchodów 70 rocznicy Mordu Katyńskiego. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w kościele OO. Karmelitów. Po Mszy św. w Domu Kultury odbyła się Akademia przygotowana przez młodzież Publicznego Gimnazjum w Pilźnie. Po części artystycznej miało miejsce posadzenie Dębów Pamięci obok nowego cmentarza.

Galeria...

Zdjęcia.

W dziale Galeria dodano nowe zdjęcia:

Msza św. za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem
Pogrzeb burmistrza Józefa Chmury

Roczne sprawozdanie finansowe i merytoryczne TPPiZP za 2009 rok.

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej z siedzibą w Pilźnie od 24.05.1988r. Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i status organizacji pożytku publicznego uzyskało 26.08.2004 r. pod nr KRS 0000215866, REGON 691797144, NIP 872-22-176-71

Kliknij aby zobaczyć sprawozdanie finansowe z 2009 rok

Walne zebranie sprawozdawcze 2010

27 lutego 2010 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej.

Galeria...

Biuletyn Informacyjny 2009

Zarząd Towarzystwa przygotowując materiały na sprawozdawcze Walne Zebranie członków pragnie podzielić się ze wszystkimi członkami informacją o działalności i realizacji zadań w 2009 roku. Wynikały one z realizacji planu pracy opartego na zadaniach i celach zawartych w naszym Statucie.

Zobacz Biuletyn Informacyjny 2009

Opłatek TPPiZP 2010

W sobotę 16 stycznia 2010r. w Domu Kultury w Pilźnie odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe członków Towarzystwa Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej.
Galeria...

Konkurs historyczny

Towarzystwo ogłosiło konkurs historyczny pt. "Patroni naszych ulic" dla uczniów kl. V-IV Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Pilźnie.
Przebiegał będzie w II etapach.
Pierwszy etap obejmuje prace pisemne na temat wybranego patrona, prace należy złożyć do 15.12.2009 r.
Drugi etap przewiduje udział zwycięzców I etapu w quizie ok. 15 lutego 2010 r.
Prace uczniowskie zostaną wykorzystane do wydania książeczki o patronach ulic.

Spacery po Pilźnie

Od 6 września w kolejne niedzielne popołudnia TPPiZP zaprosiło swoich członków i chętnych mieszkańców do zwiedzania miasta w czasie spacerów celem pogłebienia swojej wiedzy historycznej o mieście.
Wspólne wędrowanie nawet całymi rodzinami przybliżyło 655-letnią historię istnienia Pilzna jako miasta i pozwoliło inaczej patrzeć na obiekty zabytkowe i ich szczegóły.
Spacery objęły rejony; rynek, stronę wschodnią i stronę zachodnią.
Na zakończenie, w niedzielę 11 października, przewodnik Włodzimierz Bohaczyk zaprosił nas do zwiedzenia Muzeum Lalek. Oj, było co oglądać! Lalki polskie, lalki z różnych stron świata, elementy im towarzyszące i cały proces powstawania lalek.
Dziękujemy za zaangażowanie się w promocję miasta.

Galeria...
W dziale dokumenty zamieszczono sprawozdanie finansowe TPPiZP za 2008 rok. Pobierz...
W dniu 11 listopada 2008 r. podczas uroczystych obchodów 90 rocznicy odzyskania niepodległości dokonano poświęcenia i przekazania sztandaru dla Towarzystwa.
Galeria...
14 października 2008 r. w dniu Edukacji Narodowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilźnie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Aleksandrowi Józefowi Radoniewiczowi.
Galeria...
Webmaster: Andrzej