Dziś jest roku,
O Towarzystwie
Zarząd:
Jacek Podlasek - prezes
Zofia Mossoń – wiceprezes
Anna Smołucha – wiceprezes
Anna Garboś – sekretarz
Mariola Sysło – skarbnik
Beata Leszczyńska – członek
Dorota Nowicka - członek
Wójcik Edward – członek
Antoni Wierzbicki - członek

Komisja Rewizyjna
Jacek Wyszyński - przewodnicząca
Adam Dudziński – zastępca przewodniczącego
Zdzisław Bieniasz – Członek


Prof. Stanisławowi Mazurkiewiczowi przyznano tytuł „Honorowego prezesa”.
Adres:
Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej
ul. Rynek 6
39-220 Pilzno

Dla celów kontaktowych podajemy nr telefonów:

Jacek Podlasek – 605 113 280
Zofia Mossoń – 014-672 12 75

E-mail: tppizp@wp.pl

Webmaster: Andrzej