Dziś jest roku,
Pozycje książkowe wydane przez TPPiZP

W ostatnich latach nakładem Towarzystwa ukazały się poza Rocznikiem następujące wydawnictwa:

Koszty wydawnictw w 2007 r. wyniosły 8790 zł, a w 2008 r. – 4217,50 zł. Zaznaczyć należy, że autorzy nie otrzymują wynagrodzenia – jedynie 1-3 egz. danego wydawnictwa. Sprzedaż nakładu danego wydawnictwa zapewnia nam zwrot kosztów i gromadzenie środków na dalszą działalność wydawnicza.

Od 2005 roku wydawany jest także "Rocznik Pilźnieński"

Webmaster: Andrzej